Şcoala Antiohiană: primii reprezentanţi; viaţa şi importanţa lui Diodor de Tars

Bibliografie: