Perspectiva interdisciplinară si intertextuală în înțelegerea textelor

Bibliografie: