Familia din perspectiva sistemică

Noțiuni de bază legate de ideea de familie și de procesele familiale, precum și însemnătatea lor în pastorație:
- pacientul identificat
- grade de diferențiere emoțională
- triunghiul emoțional
- distanța emoțională
- pierderea și înlocuirea pierderii
- durere și responsabilitate
- secrete și sisteme
- poziția fraților/surorilor

Bibliografie: