Fundalul elenistic şi iudaic al Noului Testament (2017-2018)

Fundaţia Conferinţei Biblice Internaţionale din Szeged a lansat un proiect de traducere în limba maghiară al cărţii: Klaus Berger – Carsten Colpe, „Religionsgeschichtliches Textbuch zum Neuen Testament” (Göttingen–Zürich: Vandenhoek & Ruprecht 1987). Cartea conţine în jur 1700 citate, 700 secvenţe de texte antice mai lungi traduse din limba latină, elenă, ebraică, arameică, coptă egipteană, sireacă şi un număr mare de inscripţii respectiv fragmente traduse n limba germană. Mai mult de 300 citate provin din texte care încă nu au fost traduse în limba maghiară. La traducerea acestora am contribuit şi eu transpunând 53 secvenţe de texte din limba greacă de Filon Alexandrinul şi latină de Pseudo-filon. Carte tradusă a apărut în vara anului 2018: Klaus Berger – Carsten Colpe, „Vallástörténeti szöveggyűjtemény az Újszövetséghez” (JATEPress, Szeged 2018. ISBN 978-963-315-356-7, 460 pag.)

Paralel cu traducerea citatelor filoniene am cercetat concepţia lui Filon Alexandrinul privind facerea omului descrisă din Geneza 1-2. Rezultatul acestei cercetări este un studiu cu titlul: „Milyennek látta Alexandriai Philón a kezdetben teremtett embert?”(Concepţia lui Filon Alexandrinul privind facerea omului) [Református Szemle 111 (2018/4), 365–374. Acest studiu o să apară şi în limba germană în volumul celei de-a 29-a ediţii a Conferinţei Biblice Internaţionale din Szeged, 27–29 august 2018].

Rezultatele proiectului (Studii și articole)

2019

2018

Rezultatele cercetării (Prelegeri)