Traducerea operei Terapia Maladiilor Grecești de Teodoret de Cir

Proiectul de cercetare include traducerea și editarea bilingvă (greacă și maghiară) cu note explicative a operei intitulate „Terapia maladiilor grecești” de Teodoret de Cir. Compusă în prima jumătate a secolului al V-lea, tratatul voluminos constând din 12 cărți este considerată ca fiind ultima mare apologie creștină a erei patristice, și totodată una dintre cele mai reușite răspunsuri ale părinților privind relația dintre teologia creștină și, respectiv, filosofia și religia elenă. Marii precursori și surse de inspirație ai autorului în acest domeniu sunt Clement de Alexandria (Stromata), Origen (Contra Celsum) și Eusebie de Cezarea (Praeparatio evangelica). Atât mpodul de tratare a temelor, actualitatea acestora, cât și stilul elevat al prezentărilor fac această operă demnă de a fi recunoscută și de către cititorul contemporan. Erudiția lui Teodoret se reflectă și prin faptul că citează peste 100 de autori (filozofi, poeți, istoriografi etc.) antici în peste 340 de instanțe. Proiectul acestei traduceri include grantul de cercetare „Bolya János” al Academiei Maghiare de Științe pe perioada septembrie 2012 - septembrie 2015. Primul volum al acestei serii a apărut în 2014 sub titlul: Küroszi Theodórétosz: A görög betegségek orvoslása I.

Rezultatele proiectului (Cărți)

Rezultatele cercetării (Prelegeri)