Creștinismul - Nietzsche - Filozofia postmodernă

Proiectul din anul 2006 Creştinism – Nietzsche – postmodernism vizează schimbarea de paradigmă în spiritualitatea europeana din secolul XIX. constatat de Nietzsche. Critica creştinismului dezvoltată în opera filozofului german nu poate fi neglijată de cărte bisericile erei postmoderniste – mentalitatea postmodernă nu poate fi inţeleasă fară Nietzsche. Care sunt elementele pozitíve si negatíve al acestei critici şi cum se valorifică „deconstrucţia” chipului metafizic al lui Dumnezeu într-o teologie de „după Auschwitz”? Conceptele de bază ale lui Nietzsche ca voinţa puterii, Übermensch sau eterna reîntoarcere sunt oare şi ele nişte conceptii metafizice? Putem oare confirma afirmaţia lui Heidegger conform careia Nietzsche era ultimul metafizician din filozofia europeană? Care este locul persoanei lui Isus in această operă? Care este legatura între totalitarism şi „metafizica antimetafizica” al lui Nietzsche? Cercetarea acestor teme din perspectiva teologiei creştine pe de o parte, respectiv din perpectiva mentalitaţii postmoderne pare a fi una bogată şi deosebit de promiţătoare.
Rezultate: a. Prelegeri în cadrul diferitelor evenimenete b. Studiu publicat ca rezultat al cercetărilor - Visky S. Béla: Friedrich Nietzsche és a szenvedés. In: Emlékkönyv Tőkés István kilencvenedik születésnapjára, Kolozsvár, 2006

Rezultatele cercetării (Prelegeri)