A diákélet hírei

2018-02-13 - 11:32 | de 2 ani

A 2017-2018-as akadémiai év második féléve a hagyományos csendesnapokkal kezdődött. A református, evangélikus és unitárius hallgatókat több külső meghívott szakember előadása, szakmai beszámolója segítette a lelkipásztori szolgálatra való készülésben.

2018-01-05 - 14:48 | de 2 ani

Az Erdélyi Napló írt cikket a Protestáns Teológiai Intézet diákjainak missziós szolgálatairól.

2017-02-13 - 18:32 | de 3 ani

„Adj már csendességet”- csendült fel az ének a díszteremben, s ezzel kezdetét vette a 2016-2017. második félévének csendesnapi programja, amelyre igazán szükségünk volt az elmúlt hetek izgalmai, éjt nappallá tévő fáradtságos időszaka után.

2016-10-02 - 20:30 | de 4 ani

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet minden ősszel – a viszonylag csendes nyarak után – megtelik hangokkal. A 2016-2017-es tanévkezdést két új "frekvencia" is meghatározta.

2016-05-04 - 13:19 | de 4 ani

A Frățean család három éve került az utcára, amikor albérleti lakásuk új tulajdonosa kilakoltatta őket. Történetük szemünk előtt lassan – amint a bizalom is –, csak lépésről lépésre bontakozott ki.

2016-03-02 - 13:06 | de 4 ani

Jézus szava csendül fel bennem: "amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg" (Mt 25:40). Bátorító dallam – élni csak így érdemes.

2015-11-12 - 22:44 | de 4 ani

Az esemény mottója akár a "Bezzeg a mi időnkben..." is lehetett volna. Gyakran halljuk ezt a sóhajt, felkiáltást, de általában csak halvány sejtelmünk van arról, hogy ez mit takar.

2015-11-09 - 20:57 | de 4 ani

A kolozsvári püspökség és teológiai intézet között nincs nagy távolság. Gyalogosan kb. 10 percre fekszik egyik a másiktól. Mégis néha úgy érezzük, a fizikai közelség nem elég ahhoz, hogy jó kapcsolat legyen a két intézet között.

2015-10-21 - 19:54 | de 5 ani

Bacsó István a 2015-2016-os akadémiai évben Heidelbergben tanult a Gustav Adolf Werk támogatásával. Az alábbiakban az erről készült élménybeszámoló olvasható.

2015-10-21 - 19:28 | de 5 ani

A 2014-2015-ös tanévben Gál Bella és Kovács Zoltán a Gustav Adolf Werk alapítvány támogatásával a Lipcsei Egyetem teológiai fakultásán tanultak.

2015-10-13 - 08:36 | de 5 ani

Ha a felújítási munkálatok, költözések vagy az év eleji zsúfoltság miatt eddig nem éreztük, 2015. október 12-én este, az elsőévesek számára rendezett beavató-esten megtapasztalhattuk, hogy visszatért az élet az Intézet falai közé.

2015-09-01 - 17:01 | de 5 ani

A frissen beindul Erasmus+ hallgatói mobilitási program lehetővé tette, hogy hallgatóik pályázhassanak nyári szakgyakorlatra.