kutatás

A gyakorlati teológiai kör egyrészt a szakmai konferenciák szervezésében, másrészt a műhelymunkák koordinálásában vállal feladatot. A Kör így reflektál az egyházi élet és a gyülekezeti szolgálat aktuális kérdéseire, és azokra egyfajta laboratóriumként válaszokat keres és fogalmaz meg.

Departamentul de teologie practică al ITP inițiează o întrunire pentru cercetători și teologi cu scopul de a centraliza cercetăriile din domeniul teologiei practice. Cu acest prilej Kozma Zsolt, profesor emeritus al ITP va da o prelegere.

The Practical Theology Department of the Theological Institute initiates a meeting for researches and ministers teaching and working in the field of practical theology. Invited lecturer: Zsolt Kozma, professor emeritus of the PTI.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Gyakorlati Teológiai Tanszéke találkozót szervez azoknak, akik e tudományterület és rokon tudományágai iránt komolyabban érdeklődnek. Az esemény keretében Kozma Zsolt emeritus professzor tart előadást.

"Hit mellé ismeretet" címmel másodszor került megrendezésre az a belső konferencia, amelynek elsőrendű célja, hogy felhívja a figyelmet a tehetséggondozásra a teológiai oktatás körében.

În urma consultărilor cu Bisericile susţinătoare în anul 2008 s-a înfiinţat Centrul de Cercetare ITP având misiunea de a întruni şi coordona activitatea diferitelor cercuri şi ateliere de cercetare existente în cadrul Institutului. Centrul de Cercetare ITP funcţionează după propriul Statut, elaborat de către Consiliul Cercetării Ştiinţifice. Centrul de Cercetare ITP are misiunea de a întruni şi coordona activitatea diferitelor cercuri şi ateliere de cercetare existente în cadrul Institutului.

  Preambul

  Baza legislativă a prezentului Regulament este constituită din următoarele documente:

  1. Constituire şi identificare

 1. Centrul de Cercetare ITP, referit în continuare prin Centrul, este o unitate academică de cercetare, organizată în cadrul ITP, fiind constituit în vederea concentrării şi dezvoltării experienţei profesionale pentru desfăşurarea unei cercetări ştiinţifice perfor-mante în domeniul fundamental al teologiei.

  1. Definire şi atribuţii

 1. Consiliului Cercetării Ştiinţifice (CCS) este un organ consultativ, constituit potrivit Cartei ITP, pe durata mandatului Senatului, cu respectarea prevederilor legale.
 2. CCS coordonează desfăşurarea şi asigură orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică din ITP în acord cu Planul strategic al ITP, cu programele naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică.

  1. Organizare şi conţinut

 1. Prezentul Regulament a fost elaborat în baza prevederilor Legii 1/2011 şi a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
 2. Institutul Teologic Protestant face parte din sistemul naţional de cercetare şi dezvoltare ca instituţie de învăţământ superior preexistent înainte de 1989. Activitatea de cercetare ştiinţifică reprezintă o componentă esenţială a proceselor de învăţământ superior din ITP.

Pages

Subscribe to kutatás