feltámadás

The lecturer Riemer Roukema is professor of early Christianity at the Protestant Theological University of Groningen. Date: 30 April 2015. | 12:15.

Az előadó, Riemer Roukema, a korai keresztyénség kutató professzora, a Groningeni Protestantse Theologische Universiteit tanára. Időpont: 2015. április 30 | 12:15.

Nem a tőlem szokásos módon vezettem fel az alapigét (Istennek az a szent igéje ami által szól mihozzánk), mert nem merném prédikációnak nevezni azt, amit most elmondok, hanem inkább csak egy szubjektív vallomásnak életről, halálról, feltámadásról. Lehet, hogy a személyes hitvallásom nem fog mindenben egyezni egyházunk hitvallásával, ezért vállalom a felelősséget.

Az 52 vasárnapra tagolt Heidelbergi káté vezérfonalát követve hétről hétre, ma a XXII. vasárnap két kérdés-feleletéhez érkeztünk. Ezek az Apostoli hitvallás 3. hit-ágazatának utolsó mondatát magyarázzák: hiszem… a feltámadást és az örök életet. Ma tehát e két hitvallási cikkelyhez igazodik a textusválasztás és az igehirdetés.

Pages

Subscribe to feltámadás