Radikális Ortodoxia (Radical Orthodoxy)

A Radikális ortodoxia kortárs keresztény teológiai és filozófiai irányzat. Általánosan elfogadott vélekedés szerint ez az alig három évtizede, Cambridge-i akadémiai körből indult szemléletmód a legmarkánsabb az utóbbi idők teológiai eseményeinek sorában. John Milbank 1990-ben megjelent Theology and Social Theory című nagyhatású munkája adta meg az alaphangot, ezt követte a Catherine Pickstock és Graham Ward szerzőtársakkal együtt kiadott tanulmánykötet, mely a mozgalom névadó munkája is egyben (Radical Orthodoxy: A New Theology, 1999). Az elmúlt két évtizedben több tucat referenciaértékű munka jelent meg különböző szerzők tollából. Szemléleti közös nevezőjük, hogy erőteljes párbeszédet folytatnak a posztmodern filozófia meghatározó képviselőivel, maguk is elhatárolódva a modernitás paradigmájától. A mozgalom eredeti neve így sűríti annak irányát: "Posztmodern kritikai augusztianizmus". Karakterisztikus jegyei: hit és értelem szétválasztásának elutasítása, az emberi egzisztenciát kutató valamennyi szakterület visszavezetésének szándéka a szekularizmust megelőző teológiai szemléletmód egységébe, a posztmodern etikai nihilizmus elutasítása, stb. Munkám célja e magyar nyelvterületen teljesen ismeretlen, ám a nagyvilág egyetemi szférájában heves eszmecseréket kiváltó jelenség vizsgálata és kritikai értékelése

Rezultatele proiectului (Studii și articole)

2022

2021

Rezultatele cercetării (Prelegeri)

2022

2021