Curriculum vitae - Kállay Dezső

Date personale

Anul nașterii: 1959
Locul nașterii: Oșorhei

Contact

birou: et. 1 / cam. 135.
email: kallay@proteo.cj.edu.ro
tel(m): +4(0)741405849

Pregătire profesională

1974/09 - 1978/06 liceu Liceul Teoretic Ady Endre (Alexandru Moghioros) - Oradea
1979/09 - 1983/06 studii universitare (teologie) Institutul Teologic Protestant Unic de Grad Universitar - Cluj-Napoca
1992/09 - 1994/06 studii de doctorand/masterat (drd) Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland - Kampen / Olanda

Diplome

1978/12 diplomă de bacalaureat Liceul Teoretic Ady Endre (Alexandru Moghioros) - Oradea
1983/07 diplomă de licenţă (teologie) Institutul Teologic Protestant Unic de Grad Universitar - Cluj-Napoca
1984/07 diplomă de calificare pastorală Institutul Teologic Protestant Unic de Grad Universitar - Cluj-Napoca
1994/06 diplomă de doctorand/masterat (M Th) Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland - Kampen / Olanda
2004/11 diplomă de doctorat Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland - Kampen / Olanda
1994/07 Nederlands als tweede taal (limba olandeză ca limba a doua) Staatsexamencomissie - Groningen / Olanda

Locuri de muncă / Activitate educațională

1983/10 - 1986/05 preot capelan Parohia Reformată Dâmbul Rotund - Cluj-Napoca
1986/06 - 1989/03 preot paroh Parohia Reformată Bonţida (jud. Cluj)
1989/04 - 2003/08 preot paroh Parohia Reformată Capuşu Mic (jud. Cluj)
1999/12 lector Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca

Granturi de studii și de cercetare

1992/09 - 1994/06 bursă de studii postgraduale Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland - Kampen / Olanda
2001/12 - 2002/12 bursă de studii postgraduale Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland - Kampen / Olanda

Membru în societăți științifice

2003/07 menbru Coetus Theologorum
2004/08 membru Collegium Doctorum (Biserica Reformată din Ungaria)
2004/02 membru Uniunea Bibliştilor din România
2003/06 membru International Reformed Theological Institute (IRTI) - Amsterdam / Olanda

Distincții profesionale

2013/05 - 2014/05 Prietenul Studenţilor - 2013 / 2014 Conferinţa Ştiinţifică a Studenţilor din Transilvania

Prestigiul profesional

2004/11 - 2006/12 redactor şef Az Út
2013/10 - 2016/01 preşedintele senatului Institutul Teologic Protestant din Cluj Napoca
2016/04 - 2019/03 rector Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca

Alte funcții oficiale

2001/12 - 2006/12 membru Sinodul Bisericii Reformate din România
2005/09 - 2012/10 preşedinte Conferinţa Preoţilor Reformaţi ai Districtului Ardelean - Eparhia Reformată din Ardeal
2013/04 - 2018/12 membru Comisia Teologică şi Ecumenică a Sinodului Bisericii Reformate din România
2018/12 membru suplinitor Sinodul Bisericii Reformate din Români
2019/03 membru Comisia Teologică şi Ecumenică a Sinodului Bisericii Reformate din România
2019/03 membru Comisia Liturgucă a Sinodului Bisericii Reformate din România