Articole și studii publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

2019

Geréb Zsolt --- 2019
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 79-94

Pál apostol mindkét Thesszalonikai levélben hivatkozik az apostoli hagyomány átadására és átvételére. Milyen felvilágosítással szolgálnak ezek a hivatkozások az apostoli tradíció jellegzetes vonásaira nézve? Formailag és tartalmilag mennyiben hasonlított e folyamat a korabeli bölcseleti és vallási irányzatok tanítói gyakorlatához, illetve mennyiben tért el azoktól? Milyen témakörben hivatkozik az apostol a hagyományozás folyamatára? Milyen szerepe van a tradíciónak az igaz hit kialakulásában?

2016

Geréb Zsolt --- 2016
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 7 (2016), 29-40

2015

Geréb Zsolt --- 2015
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 83-96

A keresztyének társadalmi felelősségéről Péter első levele az ún. házitáblákban beszél, amelyek a levél második részét képezik (2,11– 4,11). Ezekben az intelmekben összefoglalja azokat az erkölcsi elveket, illetve magatartásformákat, amelyek a keresztyének felelős életvitelére vonatkoznak. Az erkölcsi tanításokat csak akkor érthetjük helyesen, ha figyelembe vesszük azt a szövegkörnyezetet, amelybe a levélíró beágyazta azokat.

2013

Geréb Zsolt --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 77-88

2012

Geréb Zsolt --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 37-55

2010

Geréb Zsolt --- 2010
In: Plērōma. Studii și cercetări teologice 12 (2010), 0-0
Geréb Zsolt --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 75-102
Geréb Zsolt --- 2010
In: Sacra Scripta 8 (2010), 132-146

2009

Geréb Zsolt --- Neukirchen-Vluyn · 2009
In: Müller, Peter Kolosser-Studien (Neukirchener Verlag 2009), 33-54
Geréb Zsolt --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 539-546

2007

Geréb Zsolt --- Nagyvárad · 2007
In: Isteni megszólítás…emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére (Partium Kiadó 2007), 97-111
Geréb Zsolt --- Grand Rapids · 2007
In: Alston, Wallace M., Welker, Michael Biblical Interpretation in the Reformed Tradition. Reformed Theology, Identity and Ecumenicity (Eerdmans 2007), 116-124

2006

Geréb Zsolt --- Kolozsvár · 2006
In: Adorjáni Zoltán Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára (Institutul Teologic Protestant 2006), 106-116

2005

Geréb Zsolt --- Nagyszeben · 2005
In: Lumina lui Hristos luminează tuturor. Speranță, înnoire și unitate în Europa. Sibiu, 19 aprilie 2005 (Asociația Ecumenică a Bisericilor din România 2005), 23-31
Geréb Zsolt --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 608-616
Geréb Zsolt --- Bukarest · 2005
In: Klein, Christoph Spannweite. Theologische Forschung und kirchliches Wirken. Festgabe für Hans Klein zum 65. Geburtstag (2005), 103-117

2004

Geréb Zsolt --- Szeged · 2004
In: Benyik György Világi közösség - Vallási közösség. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Szeged - 2003 (JATE Press 2004), 123-134
Geréb Zsolt --- Bécs · 2004
In: Die Bibel als Buch der Bildung. Festschrift für Gottfried Adam zum 65. Geburtstag (LIT Verlag 2004), 147-158
Geréb Zsolt --- 2004
In: Az Út 30 (2004), 61-68
Geréb Zsolt --- Kolozsvár · 2004
In: Lészai Lehel Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 62-73
Geréb Zsolt --- Groningen · 2004
In: Ed Noort Der Dekalog und die Theologie im Alten Testament. Religion und Normativität. Interdisziplinäre Überlegungen zum Dekalog damals und jetzt (Rijksuniversiteit Groningen 2004), 15-25

2003

Geréb Zsolt --- 2003
In: Korunk (2003), 22-25
Geréb Zsolt --- 2003
In: Partiumi Egyetemi Szemle 2 (2003), 39-46
Geréb Zsolt --- 2003
In: Az Út 29 (2003), 169-179

2002

Geréb Zsolt --- 2002
In: Az Út 28 (2002), 11-21

1997

Geréb Zsolt --- Wuppertal · 1997
In: Dahling-Sander, Christoph, Ernst, Margit, Plasger, Georg Herausforderte Kirche. Anstösse - Wege -Perspektiven. Eberhard Busch zum 60. Geburtstag (Foedus Verlag 1997), 41-48

1995

Geréb Zsolt --- Zoetermeer · 1995
In: Een boek heeft een rug. Studies voor Ferenc Postma op het grensgebied van theologie, bibliofilie en universiteitsgeschiedenis. Ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag (Boekencentrum 1995), 122-130