Adalékok a Paget család történetéhez

Kovács Sándor: Adalékok a Paget család történetéhez. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): Egyház, iskola, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 27. Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet 2020. 320-334