Köpeczi Bodosi Sámuel kéziratos kátéja - kiegészítés az erdélyi konfirmáció történetéhez

Kolumbán Vilmos József: Köpeczi Bodosi Sámuel kéziratos kátéja - kiegészítés az erdélyi konfirmáció történetéhez. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): Határtalanul a határok között. egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 28. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2020. 110-126