Prédikálás és írásmagyarázás, prédikáció és exegézis

Kiss Jenő: Prédikálás és írásmagyarázás, prédikáció és exegézis. In: Fekete Károly (ed.): Igehirdetők kézikönyve. Budapest: A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója 2021. 195-220