Az exegézistől a prédikációig

Adorjáni Zoltán: Az exegézistől a prédikációig. In: Református Szemle 85 (1989), 264-267. pp.