Hitre neveni a gyermekeket

Adorjáni Zoltán: Hitre neveni a gyermekeket. In: Buzogány Dezső (ed.): Táborvezetők könyve. Kolozsvár: Erdélyi IKE Táborvezető Tanfolyama 1997. 7-16