Imre Lajos, a nevelő és lelkipásztor

Adorjáni Zoltán: Imre Lajos, a nevelő és lelkipásztor. In: Imre Lajos (ed.): Szombatesték a parókián. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 12. Kolozsvár: 2003. 5-40