Az erdélyi unitáriusok külföldi egyetemjárása 1848-ig

Szabó Miklós: Az erdélyi unitáriusok külföldi egyetemjárása 1848-ig. In: Keresztény Magvető 97.1 (1991), 85-104. pp.