A gazdag főember (Lk 18,18-27) és Kálvin gondolatai a megigazulásról, valamint megszentelődésről

Adorjáni Zoltán: A gazdag főember (Lk 18,18-27) és Kálvin gondolatai a megigazulásról, valamint megszentelődésről. In: Református Szemle 103 (2009), 649-658. pp.