Unitáriusok húsvéti hite – egy felmérés fénytörésében

Czire Szabolcs: Unitáriusok húsvéti hite – egy felmérés fénytörésében. In: Unitárius Közlöny .4 (2010), 0-0. pp.