Egymás iránt legyetek inkább jóságosak, könyörületesek, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. (Ef 4,32)

Adorjáni Zoltán: Egymás iránt legyetek inkább jóságosak, könyörületesek, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. (Ef 4,32). In: Nóda Mózes (ed.): A II. Vatikáni zsinat maradandó időszerűsége. Ötven évvel a zsinat után. Budapest: Szent István Társulat 2014. 241-252