Unitárius Hit- és Erkölcstan (Tankönyv)

Rezi Elek: Unitárius Hit- és Erkölcstan (Tankönyv). Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 1992. 70 pag.