Új ágendánk készül

Benkő Timea: Új ágendánk készül. In: Evangélikus Harangszó .tél (2015), 16. pp.