Studii și articole similare

Benkő Timea

 1. Benkő Timea: Húsvéti ünnepkör. Emlékezzünk Urunk halálról és feltámadásáról. In: Evangélikus Harangszó 2022 (2022), 14-15
 2. Benkő Timea: Evangélikus egyházi év: a Szentháromság ünnepe utáni időszak. In: Evangélikus Harangszó Nyár (2022), 14-15
 3. Benkő Timea: Evangélikus egyházi év – karácsonyi ünnepkör. In: Evangélikus Harangszó Tél (2021), 12-13
 4. Benkő Timea: Halottaink és imaéletünk. In: Evangélikus Harangszó 2021 (2021), 14-17
 5. Benkő Timea: Reformáció és halottak napja. Összefonódó emléknapok. In: Evangélikus Harangszó 2021 (2021), 28-29
 6. Benkő Timea: Zenei élet a kolozsvári teológián. In: Református Szemle 111 (2018), 397-409
 7. Benkő Timea: Aratási hálaadó ünnepünk. In: Evangélikus Harangszó (2018), 12-12

Kurta József

 1. Kurta József: Lajos Gönczy, representative figure of the Transylvanian dialectical theology (1889–1986). In: Lukács Olga (szerk.), Nagy Alpár Csaba (szerk.), Péter István (szerk.) From Movement to Inheritance. Hidden Assets from the Treasury of Hungarian Reformation (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2019), 127-139
 2. Kurta József: Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1948–1989). In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) A „recepta religiók” évszázadai Erdélyben. Egyháztörténeti tanulmányok (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2019), 456-477
 3. Kurta József: Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1895–1948). In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) A reformáció öröksége. Egyháztörténeti tanulmányok (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2018), 186-202

Juhász Tamás

 1. Juhász Tamás: Templomozás. Gondolatok az istentiszteletről. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 259-275

Kovács László Attila

 1. Kovács László Attila: Ének és zene a Szentírásban. In: Jer, örvendjünk keresztyének. Teológiai tanulmányok (2000), 49-67

Adorjáni Zoltán

 1. Adorjáni Zoltán: Ünnepeink. In: Erdélyi Református Naptár az 1993. évre (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 1992), 34-40