Studii și articole similare

Tódor Csaba

  1. Tódor Csaba: Heidegger Pál olvasata. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica 68 (2023), 75-99

Éles Éva

  1. Éles Éva: Vigyázzatok, azaz fejlődjetek! Antropológiai adalékok a tíz szűz példázatához Mt 25,1–13. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 12 (2021), 58-74

Pásztori-Kupán István

  1. Pásztori-Kupán István: Influenţa hristologiei Sfântului Grigorie de Nazianz asupra lui Teodoret de Cir. In: Leb, Ioan-Vasile (szerk.), Gârdan, Gabriel-Viorel (szerk.), Dacian (szerk.) Revelații ale unității la Sfinții Părinți Capadocieni (Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2013), 0-0
  2. Pásztori-Kupán István: Adalékok Nüsszai Gergely krisztológiai tanításának értelmezéséhez. In: Református Szemle 103 (2010), 372-382
  3. Pásztori-Kupán István: Nagy Leó pápa Tomusa, a rablózsinat és a kalcedoni dogma. In: Református Szemle 103 (2010), 496-509
  4. Pásztori-Kupán István: Jézus Krisztus személyének "hüposztatikus egysége" az 5. század terminológiai vitáinak tükrében. In: Református Szemle 100 (2007), 644-656

Czire Szabolcs

  1. Czire Szabolcs: "Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek?" Bölcsesség és eszkatológia Jakab levelében. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 159-169

Visky Sándor Béla

  1. Visky Sándor Béla: Being a whole person in a broken world. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2010), 44-53