Küroszi Theodorétosz: Alexandriai Kürillosz Nesztoriosz ellen írott 12 anatémájának cáfolata - I. rész

Papp György: Küroszi Theodorétosz: Alexandriai Kürillosz Nesztoriosz ellen írott 12 anatémájának cáfolata - I. rész. In: Református Szemle 98.1 (2005), 70-83. pp.