Somfalvi Edit

Bibliolog as scriptural interpretation. Modern “midrash” as a possible method in catechesis. This research delves into the bibliolog approach to interpreting the Holy Scriptures, a technique often termed as “modern midrash” and not widely recognised in Hungarian-speaking regions. Originating from America, bibliolog diverges from the European tradition of bibliodrama or Biblical drama, focusing instead on a narrative-driven method.

A 2024-es ökumenikus imahét nyitóistentiszteletének az "Igehirdető"ben megjelent szövege.
Textus Lukács 10, 25

A tanulmány az Erdélyi Református Liturgia és a Heidelbergi Káté összetartozásáról, belső kapcsolatáról szól. Hogyan lehet a liturgiában megélni a tanítványságot, a rítus hogyan épül a rendszeres teológiára a liturgiában.

A tanulmány az Erdélyi Református Liturgia és a Heidelbergi Káté összetartozásáról, belső kapcsolatáról szól. Hogyan lehet a liturgiában megélni a tanítványságot, a rítus hogyan épül a rendszeres teológiára a liturgiában.

E kutatás az ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Intézetének munkatársaival közösen valósult meg, és arra nézett, hogyan lehet együtt oktatni egyházi felsőoktatási imtézményben sérüléssel élőkkel participatív módon. Ennek lényege, hogy a különböző intézmények, ezek között is kiemelten a Református Egyházkerületek számára kiemelten fontos az akadálymentesített működés, azaz hogy minden sérüléssel élő hozzáférhessen az Intézmények által kínált tartalmakhoz és lehetőségekhez.

A XXI század egyik nagy társadalmi kérdése lett, hogy a technológiai fejlődéssel hogyan tarthat lépést a társadalmi fejlődés akkor, ha a hagyományos érték és tudás átadás lánca megszakad. Nagyon sok területen az újabb generációk meghaladták szakértelemben az előttük járókat és ehhez új kommunkációs attitűdöt fejlesztettek ki, sok esetben lecsökkentett és megváltoztatott szókinccsel. Ennek következtében megnyílt és egyre szélesebbé vált a kommunikációs szakadék (communication gap), amit már számos helyen kulturális szakadéknak (cultural gap) írnak le.

2023 október 15 – Akadémiai Istentisztelet
Lekció: Zsoltárok 51, 1-15 Textus: Jakab 5, 13-20

1. 164. dicséret : Téged áldunk, nagy Isten 1-2
2. 32. zsoltár Ó, mely boldog az oly ember éltébe 1. és 4. versszakok
3. 156 dicséret: Atya, Fiú, Szentlélek
4. 412. dicséret: Jöjj, mondjunk hálaszót 1. versszak
5. 348. dicséret: Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát 1. és 5. versszak
6. 481. dicséret: Tégy Uram, engem, áldássá 1-2 versszakok

KT! Jubilate! vasárnapján gyűltünk össze meghallgatni Isten mai üzenetét számunkra, a Húsvét utáni 3. vasárnapon.

Tineretul de astăzi se confruntă cu o criză a identității valorilor, fără a fi vinovat pentru aceasta. Cei responsabili de educația și îndrumarea lor, cum ar fi părinții, dascălii, clericii și îndrumătorii spirituali, și-au pierdut orientarea spirituală, preferând adesea siguranța în locul mântuirii. În societatea actuală, se observă o predominanță a răului explicată prin prisma mentalității evoluționiste susținute de știință. În acest context, cuvintele din Sfânta Scriptură și apelul către Dumnezeu par a fi fără rost.

Pages

Subscribe to Somfalvi Edit