Unitatea celor două testamente; principiul Sola Scriptura; relevanţa şi limitele criticii biblice

Bibliografie: