Unde malum? – problema răului (Irenaeus, Augustinus, Barth); miracolul şi legea naturii

Bibliografie: