Recapitulare: declinații și conjugări însușite pe parcursul semestrelor 1-2