Aoristul și perfectul tare (2). Analiză morfologică, identificarea acestor verbe în text