Verba contracta: 2. cu rădăcină epsilon. Analiză morfologică, identificarea verbelor cu rădăcină epsilon