Utilizarea modurilor

În propoziţiile principale (indicativus, conjunctivus, imperativus); secundare (consecutive, completive circumstanţiale de scop, de cauză, de timp etc.

Bibliografie: