Sintaxa (2)

Consecutio temporum; întrebarea indirectă; subordonarea multiplă; tipurile propoziţiilor secundare condiţionale; propoziţia consecutivă.

Bibliografie: