Literatura dogmaticii unitariane și caracteristicele sale

Istoria literaturii dogmatice unitariene se concentrează pe aspectele sale interioare și exterioare. Dintre caracteristicile sale amintim: moștenire, realist, actual, deschis, individual, colectiv și libertatea.