Definiția, scopul și metodele dogmaticii unitariene

Dogmatica unitariană este disciplina teologiei sistematice, care se ocupă cu sistematizarea ideilor unitariene. Dintre metodele sale evidențiem: metoda inductivă, deductivă și metoda de colorație.

Bibliografie: