Cinci posturi universitare scoase la concurs

ITP anunță scoaterea la concurs a patru posturi de profesor universitar și un post de conferențiar universitar la departamentele de teologie biblică, teologie sitematică și istoria bisericii.


În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului publică posturi vacante scoase la concurs de către instituțiile de învățământ superior particular, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată. Vezi Monitorul Oficial Anul 182 (XXV) - Nr. 325 partea a III-a, Marți, 10 iunie 2014.

Departamentul de Teologie Biblică

  • Profesor universitar, poziția 2, disciplinele: Istoria Intertestamentară, Exegeza Noului Testament, Biblica Noului Testament, Exegeza Evangheliei după Ioan, Exegeza Epistolei către Efeseni, Limba greacă.
  • Conferențiar universitar, poziția 6, disciplinele: Introducere în Vechiul Testament, Biblica Vechiului Testament, Biblica Noului Testament, Ermeneutică aplicată, Sociologia tineretului, Tehnici de rugăciune și relaxație, Sociologia și antropologia religiei.

Departamentul de Teologie Sistematică

  • Profesor universitar, poziția 1, disciplinele: Confesiune, Filozofie modernă, Dogmatică unitariană, Apologetică-simbolică.
  • Profesor universitar, poziția 3, disciplinele: Filozofia antică, Istoria dogmei, Dogmatică reformată

Departamentul de Istoria Bisericii

  • Profesor universitar, poziția 4, disciplinele: Istoria bisericii universale, Istoria bisericii moderne.

Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţiilor şi verificarea documentelor din dosar se va face la Rectoratul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca.