Două posturi noi de lector universitar în Institutul Teologic Protestant

ITP scoate la concurs două posturi de lector universitar. Termenul limită pentru predarea dosarelor este 15. februarie 2013.


În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului publică posturi vacante scoase la concurs de către instituțiile de învățământ superior particular, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată.

Departamentul de Teologie Biblică
Lector universitar, poziția 13, disciplinele: Biblica Noului Testament, Teologia Evangheliei după Ioan, Exegeza Epistolei către Romani, Limba greacă.

Departamentul de Teologie Sistematică
Lector universitar, poziția 14, disciplinele: Confesiune, Etică socială, Drept bisericesc, Statutul bisericii.

Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţiilor şi verificarea documentelor din dosar se va face la Rectoratul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Piaţa Avram Iancu nr. 13 (telefon: 0264-591368), în perioada 21.12.2012 şi 15.02.2013. Susţinerea concursului şi afişarea rezultatelor se va face în perioada 04.03.2013.-08.03.2013.