Posturi de conferenţiar la catedrele de Istoria bisericii

ITP din Cluj-Napoca scoate la concurs posturile de conferențiar la catedrele de Istoria bisericii a liniilor de studii reformate și unitariene. Termenul limită de depunere a dosarelor este 27.12.2010.


Conform reglementărilor legale în vigoare, precum și a publicării MECTS în Monitorul Oficial al României, Anul 180 (XXIII), Nr. 85, din data de 19 martie 2012, pag. 11, Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:
1. Conferențiar universitar, poziția 8 din Statul de Funcții, disciplinele: Istoria religiilor, Istoria Bisericii Unitariene, Istoria culturii maghiare, Statutul Bisericii Unitariene, Paleografie.
2. Conferențiar universitar, poziția 9 din Statul de Funcții, disciplinele: Istoria bisericii universale, Istoria bisericii moderne.
Concursul de desfășoară conform Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare a ITP. Candidații își vor întocmi dosarul de concurs conform informațiilor prezentate în acest document. Dosarul de concurs va fi trimis la următoarea adresă: Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca, 400124 Cluj, P-ța Avram Iancu Nr. 13.
Concursul se va desfășura la sediul ITP, etajul I.

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

  1. Cerere
  2. copia diplomei de licență și masterat;
  3. curriculum vitae;
  4. recomandarea din partea episcopului bisericii aferente;