Asszisztensi állás a református gyakorlati teológiai tanszéken

A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet pályázatot hirdet a református Gyakorlati teológiai tanszék asszisztensi állására. Pályázási határidő: 2009. december 27.


A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, az Intézeti Tanács 2009. november 7-én tartott ülésének határozata alapján (Jegyzőkönyv 2009/19), pályázatot hirdet a református gyakorlati teológiai tanszék asszisztensi állására. Az állásra pályázhatnak a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet által kibocsátott teológiai oklevéllel rendelkező református lelkipásztorok.

További feltételek: a teológiai tanulmányok befejezésétől számított legkevesebb 5 év gyülekezeti szolgálat, eredményes gyülekezeti munka, tudományos tevékenység. A pályázat beadásának határideje: 2009. december 27. A versenyvizsga írásbeli és szóbeli vizsgából, valamint nyílt óra tartásából áll a szaktantárgy anyagából.

Vizsgatémák:

 • a. A vasárnap délelőtti ill. a temetési istentisztelet teológiai alapjai
 • b. A pedagógia szerepe a katekézisben
 • c. A tanítás módszertanának szerepe a katekézisben
 • d. A (fejlődés)lélektan szerepe a katekézisben
 • e. A kommunikáció szerepe a katekézisben

Ajánlott irodalom:

 • Kozma Zsolt, Liturgika. A református gyülekezeti istentisztelet elmélete. Egyetemi jegyzet, Kolozsvár, 2000.
 • Kelevi Tamminnen / Laulikki Vesa / Marku Pyysiäinen, Hogyan tanítsunk vallást? Vallásdidaktika, Budapest, 2001.
 • Németh Dávid / Kaszó Gyula (szerk.), Vallásdidaktikai szöveggyűjtemény, Budapest 2001.
 • Friedrich W. Kron, Pedagógia, Budapest, 1997.
 • Cole, Michael / Cole, Sheila R., Fejlődéslélektan, Budapest, 2002.
 • Fodorné Nagy Sarolta, A katechézis kommunikációs problémái, Budapest, 1996.

A jelentkezés alkalmával minden pályázó a katekétika tárgyköréből két előadás-témát jelöl meg. A bizottság ezek közül választja ki a próbatanítás témáját, melyet a vizsgatanítás időpontja előtt 48 órával közöl.

A pályázati iratcsomónak tartalmaznia kell:

 1. a pályázati kérést
 2. teológiai tanulmányait igazoló iratainak hiteles másolatát;
 3. sajátkezűleg írt önéletrajzot;
 4. a gyülekezeti munkáról és a tudományos tevékenységről készült jelentést;
 5. a Püspöki Hivatal által kiállított ajánlást.

A pályázati hirdetés 2009. november 27-én megjelent a Hivatalos Közlönyben (Monitorul Oficial, Anul 177 (XX) – Nr. 409 Partea a III-a, vineri, 27 noiembrie 2009, pag. 3), valamint az országos Ziua című napilapban (Ziua, Nr. 4707, luni, 7 decembrie 2009).