A tanári állások betöltésére meghirdetett versenyvizsga eredményei

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a 2017/2018-as akadémiai év második félévére meghirdetett docensi és professzori állások betöltésre kerültek.


A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tisztelettel hozza az érdeklődők tudomására a 2017. január 26-án szervezett versenyvizsgák eredményét a református ószövetségi teológia (10 számú álláskeret) és a református gyakorlati teológia (5 számú álláskeret) szakcsoportokba tartozó tanári állások betöltéséről:

A Versenyvizsga Bizottság döntése szerint a református ószövetségi teológiai szakcsoportba tartozó előadótanári (docensi) állást (postul poz. 10.) a 2017-2018. tanév második félévétől dr. Balogh Csaba előadótanár tölti be.

A Versenyvizsga Bizottság döntése szerint a református gyakorlati teológiai szakcsoportba tartozó professzori állást (postul poz. 5.) a 2017-2018. tanév második félévétől dr. Kiss Jenő professzor tölti be.