Concurs la postul de director general administrativ

Candidații la concurs se vor înscrie la Rectoratul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca până la data de 25 ianuarie 2014.


Cerinţele minimale pentru participarea la concurs

 • Studii superioare absolvite cu diplomă în domeniul de ştiinţe economice;
 • Experienţă în domeniul financiar şi contabilitate;
 • Experienţă managerială de cel puţin 3 ani;
 • Cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Internet, Programe speciale de prelucrarea datelor financiar-contabil);
 • Experiență în domeniul finanţării proiectelor;
 • Cunoaşterea unei limbi străine (limba engleză sau limba germană) dovedită prin certificat de competenţă lingvistică;
 • Deţinerea permisului de conducere auto;

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarelor de înscriere la concurs

 • Cerere de înscriere înregistrată la Secretariatul Institutului;
 • Declaraţia de incompatibilitate conform Legii educaţiei nr. 1/2011;
 • Copie xerox a actului de identitate, actelor de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie);
 • Copii legalizate ale diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea de specializări sau calificări;
 • Adeverinţă care atestă vechimea în muncă în meserie sau în specialitatea absolvită;
 • Recomandare profesională;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, compatibilitatea cu natura muncii aferente postului;
 • CV (curriculum vitae);
 • Cazier judiciar;
 • Acord scris de susţinere executivă a Planului managerial al Rectorului;
 • Recomandare din partea episcopului bisericii de care aparţine concurentul.

Candidaţii la concurs se vor înscrie la Rectoratul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca până la data de 25 ianuarie 2014.

Condiţiile de concurs sunt cele prevăzute de Legea educaţiei nr. 1/2014 republicată de Carta Institutului Teologic Protestant şi de Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului de director general administrativ al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca. Concursul se va desfăşura la sediul Institutului, în cadrul termenelor legale.

Rectorat Nr. 22/09.01.2014