Actualitatea lui Dietrich Bonhoeffer

Între anii 2002–2007 s-au derulat cercetări şi o serie de evenimente care vizează popularizarea teologiei lui Dietrich Bonhoeffer. Teologul german este cunoscut prin opoziţia sa fermă faţă de ideologia nazistă în perioada interbelică a Germaniei; moare într-un lagăr de concentrare, fiind executat la porunca personală al lui Hitler. Gândirea sa etică se dovedeşte a fi relevantă şi în contextul secolului XXI.

Rezultate

a. Traducerea volumului Dietrich Bonhoeffer: Gemeinsames Leben – Das Gebetbuch der Bibel din germană în limba maghiară. Volumul tradus de Visky S. Béla a apărut cu titlul A Szentírás imádságoskönyve, la editura Koinónia, Cluj, 2002.
b. Eseu despre Bonhoeffer - Visky S. Béla: “This is the end, for me the beginning of life.” In: Echinox 2005, Cluj, nr. 7–10.
c. Conferinţă internaţională organizată cu ocazia centenariului naşterii lui Bonhoeffer, Cluj, 16-19 noiembrie 2006. d. Traducerea şi prezentarea unor pasaje a corespondenţei lui Bonhoeffer cu ocazia centenariului: Bonhoeffer centenáriumára, in: Kis Tükör, 2007/2

Rezultatele proiectului (Cărți)

Rezultatele proiectului (Studii și articole)

2015

2007

2005

Rezultatele cercetării (Prelegeri)