Lansări de carte

Visky Sándor Béla: Lansări de carte. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Thursday, 2021, Iunie 24 - 12:00

Cărți prezentate

  1. Vladimír Jankélévitch: A megbocsátás (Traducere: Visky S. Béla)
  2. Vladimír Jankélévitch: Az elévülhetetlen vétek (Traducere: Visky S. Béla)
  3. Dietrich Bonhoeffer: Etika. Második, átdolgozott kiadás. (Traducere: Visky S. Béla) G. den Hertog és W. Veen bevezető tanulmányát hollandból fordította Sógor Géza. EXIT, Kolozsvár, 2021.
  4. Visky S. Béla: Megtartó ismeret. Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja, Rimaszombat, 2020. Ediție nouă.

Cărțile vor fi prezentate de:

  1. dr. Ungvári-Zrínyi Imre, Universitatea Babeș-Bolyai / Institutul Maghiar de Filozofie
  2. dr. Püsök Sarolta, Universitatea Babeș-Bolyai / Facultatea de Teologie Reformată
  3. drd. Sógor Géza, Universitatea Reformată din Debreceni
  4. dr. Görözdi Zsolt, Universitatea Selye János, Komárom

Host: Dr. Kolumbán Vilmos, rector ITP
Aranjament muzical: Péntek Attila și Domschy Mercédesz