Könyvbemutató

Visky Sándor Béla: Könyvbemutató. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
csütörtök, 2021, Június 24 - 12:00

Bemutatott könyvek

  1. Vladimír Jankélévitch: A megbocsátás (Fordította: Visky S. Béla)
  2. Vladimír Jankélévitch: Az elévülhetetlen vétek (Fordította: Visky S. Béla)
  3. Dietrich Bonhoeffer: Etika. Második, átdolgozott kiadás. (Fordította: Visky S. Béla) G. den Hertog és W. Veen bevezető tanulmányát hollandból fordította Sógor Géza. EXIT, Kolozsvár, 2021.
  4. Visky S. Béla: Megtartó ismeret. Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja, Rimaszombat, 2020. Átdolgozott, bővített kiadás.

A köteteket bemutatják:

  1. dr. Ungvári-Zrínyi Imre, Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézet
  2. dr. Püsök Sarolta, Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kar
  3. drd. Sógor Géza, Debreceni Református Hittudományi Egyetem / Kányád
  4. dr. Görözdi Zsolt, Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar, Komárom

Házigazda: Dr. Kolumbán Vilmos, a KPTI rektora
Zenei áramszolgáltatás: Péntek Attila és Domschy Mercédesz