admitere

A Teológiai Intézet pótfelvételi vizsgát hirdet a 2015–2016. tanulmányi évre erdélyi református férfi jelentkezők számára. A felvételi időpontja: 2015. szeptember 15-17.

Az Intézetben folyó felújítási munkálatok miatt a református előfelvételi és felvételi ügyvitel és vizsgák helyszíne a mellékelt leírás szerint alakul.

Az Intézet felvételi vizsgát hirdet a 2015-2016. akadémiai évre református, evangélikus és unitárius teológiai magiszterképzésre. A felvételi vizsga időpontja: 2015. július 2.

Az Intézet felvételi vizsgát hirdet a 2015–2016. tanulmányi évre református, evangélikus és unitárius teológiai alapképzésre. A felvételi időpontja: 2015. július 13-17.

  1. Institutul Teologic Protestant – respectând dispozițiile aferente ale Ministerului Învățământului – stabilește în baza unui regulament propriu al examenului de admitere condițiile înscrierii la examenul de admitere, documentele necesare, data examenului de admitere, conținutul și desfășurarea examenului, criteriile de evaluare (eligibilitate și nivelul de pregătire), precum şi felul în care se pot depune contestații.

Application for the new academic year of 2015-2016 for BA in protestant pastoral theology for reformed, lutheran and unitarian candidates will take place between 13-17 July 2015.

Admiterea la anul universitar 2015-2016 pentru licență în teologie protestantă pastorală reformată, evanghelică și unitariană se va desfășura între 13-17 iulie 2015.

Az Intézet pótfelvételi vizsgát hirdet a 2014–2015. tanulmányi évre református teológiai alapképzésre férfi jelentkezők számára. A felvételi időpontja: 2014. szeptember 17-19.

Pages

Subscribe to admitere