admitere

Az Intézet felvételi vizsgát hirdet a 2014–2015. tanulmányi évre református, evangélikus és unitárius teológiai alapképzésre. A felvételi időpontja: 2014. július 11-18.

La anul I. al pregătirii teologice de 6 ani oferite de Institutul Teologic Protestant din ClujNapoca candidaţii se pot înscrie după susţinerea cu succes a examenului de admitere. Admiterea – în conformitate cu § 26 din Statutul Institutului Teologic Protestant – se face în baza unui examen de concurs. La examenul de admitere se pot prezenta membrii bisericilor reformate, evanghelice, unitariene, cetăţeni români sau cetăţeni ai altor ţări. Se pot prezenta şi acei membri ai bisericii care doresc să studieze teologia ca a doua facultate.

La anul I. al pregătirii teologice de 6 ani oferite de Institutul Teologic Protestant din ClujNapoca candidaţii se pot înscrie după susţinerea cu succes a examenului de admitere. Admiterea – în conformitate cu § 26 din Statutul Institutului Teologic Protestant – se face în baza unui examen de concurs. La examenul de admitere se pot prezenta membrii bisericilor reformate, evanghelice, unitariene, cetăţeni români sau cetăţeni ai altor ţări. Se pot prezenta şi acei membri ai bisericii care doresc să studieze teologia ca a doua facultate.

Admiterea la studii universitare de licență urmărește reglementările și metodologiile naționale și instituționale. Aplicarea este posibil numai pentru candidați care dispun de o diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia). Vezi Regulamentul admiterii la studii universitare de licență.

Application for the first year of academic study at the Protestant Theological Institute is preconditioned by successfully passing the application examination. For this examination can apply any baptised and confirmed member of the Reformed Church. Applicants should also present a recommendation letter signed by the elders of the congregation to which they belong. Candidates must have completed their high school studies and possess a baccalaureate certificate. They must hold a medical certificate concerning their mental health.

Bibliaismeret tételek

Ószövetség

1. A világ teremtése és az édenkert 1Móz 1,1–2,3; 1Móz 2,4–3,24
2. Kain és Ábel 1Móz 4,1–16
3. Az özönvíz 1Móz 6–8 fej.
4. Ábrahám története 1Móz 12,1–13, 18. fej.; 22,1–19
5. Jákób története 1Móz 25,19–34; 27. fej; 28,10–22
6. József története 1Móz 37. és 41. fej.
7. Mózes születése, elhívatása és az egyiptomi kivonulás 2Móz 2–3; 13–14 fej.
8. A Sinai hegynél; a Tízparancsolat 2Móz 19,1–20,21
9. Józsué és átkelés a Jordánon Józs 1–4 fej.

Bibliaismereti tételsor

  Ószövetségi tételek

 1. A teremtés története (1Móz. 1,1–2,4a)
 2. A bűneset és a kiűzetés (1Móz. 3. rész)
 3. Bábel tornya (1 Móz. 11,1–9)
 4. Sodoma és Gomorra pusztulása, Lót megmenekülése (1Móz. 19,1–29)
 5. Ábrahám próbatétele (1Móz. 22,1–19)
 6. Jákob csalása (1Móz. 27. rész)
 7. József Potifár házában és a börtönben (1Móz. 39,1–40,23)
 8. Izráel népének elnyomatása, Mózes születése (2Móz. 1,1–2,10)
 9. Mózes elhívása (2Móz. 3,1–4,17)

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 4 éves teológiai alapképzésének I. évére sikeres felvétel után lehet beiratkozni. A felvétel versenyvizsga alapján történik. (Az alapképzésre 2 éves magiszteri tanulmány épül.) Felvételire jelentkezhetnek a Protestáns Teológiai Intézetet fenntartó Erdélyi Unitárius Egyház megkeresztelt és konfirmált tagjai, akik érettségi oklevéllel, orvosi bizonyítvánnyal, a lakhelyük szerinti illetékes lelkészi hivatalnak (lelkész és gondnok aláírása) ajánlásával rendelkeznek.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 4 éves teológiai alapképzésének I. évére sikeres felvétel után lehet beiratkozni. A felvétel versenyvizsga alapján történik. (Az alapképzésre 2 éves magiszteri tanulmány épül.) Felvételire jelentkezhetnek a Protestáns Teológiai Intézetet fenntartó Evangélikus-Lutheránus Egyház megkeresztelt és konfirmált tagjai, akik érettségi oklevéllel, orvosi bizonyítvánnyal, a lakhelyük szerinti illetékes lelkészi hivatalnak (lelkész és felügyelő aláírása) ajánlásával rendelkeznek.

Admiterea pentru programul de studii de masterat, teologia protestantă pastorală aplicată se desfășoară între 4-5 iulie 2013.

Pages

Subscribe to admitere