admitere

Az Intézet felvételi vizsgát hirdet a 2015-2016. akadémiai évre református, evangélikus és unitárius teológiai magiszterképzésre. A felvételi vizsga időpontja: 2015. július 2.

Az Intézet felvételi vizsgát hirdet a 2015–2016. tanulmányi évre református, evangélikus és unitárius teológiai alapképzésre. A felvételi időpontja: 2015. július 13-17.

  1. Institutul Teologic Protestant – respectând dispozițiile aferente ale Ministerului Învățământului – stabilește în baza unui regulament propriu al examenului de admitere condițiile înscrierii la examenul de admitere, documentele necesare, data examenului de admitere, conținutul și desfășurarea examenului, criteriile de evaluare (eligibilitate și nivelul de pregătire), precum şi felul în care se pot depune contestații.

Application for the new academic year of 2015-2016 for BA in protestant pastoral theology for reformed, lutheran and unitarian candidates will take place between 13-17 July 2015.

Admiterea la anul universitar 2015-2016 pentru licență în teologie protestantă pastorală reformată, evanghelică și unitariană se va desfășura între 13-17 iulie 2015.

Az Intézet pótfelvételi vizsgát hirdet a 2014–2015. tanulmányi évre református teológiai alapképzésre férfi jelentkezők számára. A felvételi időpontja: 2014. szeptember 17-19.

Admiterea pe anul universitar 2014-2015 pentru masterat în teologie protestantă pastorală aplicată se va desfășura între 2-7 iulie 2014.

Admiterea pe anul universitar 2014-2015 pentru licență în teologie protestantă pastorală reformată, evanghelică și unitariană se va desfășura între 11-18. iulie 2014.

Application for the new academic year of 2014-2015 for BA in protestant pastoral theology for reformed, lutheran and unitarian candidates will take place between 11-18. July 2014.

Pages

Subscribe to admitere