Pótfelvételi vizsga alapképzésre - 2017

Pótfelvételi vizsga alapképzésre - 2017. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
kedd, 2017, Szeptember 12 - 09:00 - csütörtök, 2017, Szeptember 14 - 14:30

A pótfelvételi vizsgára jelentkezhetnek az Erdélyi Református Egyházkerülethez tartozó férfiak, illetve a Magyar Unitárius Egyházhoz tartozó férfiak és nők.

A jelentkezők a fent nevezett egyházak megkeresztelt és konfirmált tagjai, akik rendelkeznek érettségi oklevéllel, orvosi bizonyítvánnyal.

A felvételi vizsgára való jelentkezés előfeltétele a jelölt lakhelye szerint illetékes egyházközség presbitériumától kapott ajánlás. Az ajánlóleveleket hivatali úton kell megküldeni az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának, illetve az Unitárius Egyház Püspöki Hivatalának megerősítés és továbbterjesztés végett. Az ajánlólevél felterjesztésének határideje: 2017. szeptember 9.

A Protestáns Teológiai Intézet a felvételiző jelöltek számára bentlakást és étkezési lehetőséget biztosít.

További tudnivalók

Református érdeklődők számára

  • A júliusi felvételi vizsga után betöltetlenül maradt 5 férfi helyre lehet jelentkezni.
  • Azok a felvételizők, akik első alkalommal jelentkeznek, részt vesznek a Teológiai Intézett által rendezett előfelvételin. Az előfelvételi időpontja: 2017. szeptember 12, de. 9.00 óra.
  • Beiratkozás a felvételi vizsgára: 2017. szeptember 12, 9.00-15.00 óra között.
  • A felvételi vizsga időpontja: 2017. szeptember 13-14.


Unitárius érdeklődők számára

  • Felvételi vizsgára jelentkezhetnek unitárius férfiak és nők.
  • Beiratkozás a felvételi vizsgára: 2017. szeptember 12, 9.00-15.00 óra között.
  • A felvételi vizsga időpontja: 2017. szeptember 13..A felvételi vizsgával kapcsolatos részletes tájékoztató megtalálható az alábbi oldalakon:

További információkért forduljon a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet titkárságához.

Tel: 0264-591-368 / 0264-592-841